صفحه آغازين  

   درباره گروه   

   منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی   

   دوره دکترا علوم سیاسی  

   خدمات سايت  

  آرشیو مطالب   

   خرید اینترنتی کتب سیاسی  

 

منابع  کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی

منابعی که علامت ستاره (*) دارند حتما خوانده شود

 

منابع علم سیاست  ( ضریب 2)

 بنیاد های علم سیاست  ...........................................   عبدالرحمان علم سیاست -  انتشارات نشر  نی     (  *)

آموزش دانش سیاسی ............................................  دکتر حسین بشریه - نگاه معاصر  (*)

سیاست و حکومت جدید  ........................................  دکتر عالم   - قومس  (*)

مبانی علم سیاست  ...............................................   دکتر عبدالحمید ابوالحمد - طوس

اصول علم سیاست  ................................................  موریس دورژه ترجمه قاضی -  میزان

سیاست به مثابه علم  ............................................  دکتر صلاحی - انتشارات سمت

مقدمه نظریه سیاسی   .............................................   دکتر عالم  - انتشارات قومس

  

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام ) ( ضریب 2)

 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ........................   دکتر طاهری -  اتشارات  قومس  ( *)

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( 2 جلدی )   ..................................   دکتر عالم  -  وزارت خارجه  (* ) (تنها متفکرین مطرح و درجه یک )

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران  .........................  دکتر حاتم قادری  سمت   (*)

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام  ......................  داوود فیرحی  - نشر نی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم   ....................  حاتم قادری (*)

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم  .....................  دکتر صلاحی  - قومس

نظام سیاسی و دولت در اسلام  ...........................  داوود فیرحی  - سمت

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم   ............  دکتر عالم  - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

جامعه شناسی سیاسی  (ضریب 1)

 جامعه شناسی سیاسی  ...............................................  دکتر بشریه -  نشر نی (*)

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی  ............................... .  دکتر نقیب زاده - سمت  (*)

نگرشی بر جامعه شناسی سیاسی   ............................    دکتر ابولحسنی - میزان

جامعه شناسی سیاسی  ...............................................  دکتر موریس دورژه - میزان

روش و نظریه در علوم سیاسی  .......................................  دکتر حاجی یوسفی 

 

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون ) (ضریب 1)

 تاریخ تحولات سیاسی ایران – اجتماعی ایران  ..............   دکتر ازغندی (*)

تاریخ سیاسی معاصر ایران  .......................................  دکتر جلال الدین مدنی  - قم بوستان کتاب (*)

جریان شناسی سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ......................   (*)

تحولات سیاسی اجتماعی ایران   .....................   دکتر زیبا کلام  - سمت (*)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  .............  دکتر ازغندی  - قومس

اقتصاد سیاسی ایران  ...............................................   همایون کانوزیان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی  ....................................   دکتر زیبا کلام - روزنه

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب  ..........................   دکتر ازغندی

سنت و مدرنیسم   ...................................................  دکتر زیبا کلام - روزنه

ما چگونه ما شدیم    ...........................................        دکتر زیبا کلام  - روزنه

ایران بین دو انقلاب   .............................................   آبراهیمیان

مقاومت شکننده   ...........................................  جان فوران

 

جهان سوم و مسائل  ( ضریب 1)

 عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران ..................................  دکتر سریع القلم مرکز خاورمیانه  (*، 265 ص اول)

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم  ............................   دکتر ساعی - سمت  (*)

توسعه درمکاتب متعارض   ............................................   دکترساعی -  قومس (*)

جهانی شدن و جنوب  ...................................................   ساعی  -  قومس (*)

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی ..................................  دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم  ...................................................   دکتر ساعی - قومس

درآمدی بر مسائل جهان سوم  .........................................   دکتر ساعی -  قومس

اقتصاد سیاسی بین الملل  ............................................... دکتر ساعی - قومس

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل  ...............................  دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم   ..........................................    دکتر همایون الهی

کارتل های چندملیتی   ...........................................  دکتر الهی  - قومس

فرهنگ سیاسی ایران    ........................................  سریع القلم - قومس

تئوری توسعه و سه جهان   ...................................  موثقی 

 

نظام های تطبیقی  ( ضریب 1 )

 سیاست های مقایسه ای   ............................................    دکتر قوام  - سمت (*)

نظام های سیاسی تطبیقی   ..........................................   دکتر مصفا (*)

چالش های توسعه سیاسی  ..........................................   دکتر قوام - قومس (*)

توسعه سیاسی  ........................................................   دکتر نقیب زاده

چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی   ............    ترجمه طیب  - مرکز اموزش

نقد نظریه نوسازی و توسعه   ......................................  دکتر قوام

 

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی  ( ضریب 2 ) (مخصوص داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل    .............................................     دکتر قوام (*)

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )  ...................  دکتر سیف زاده  (*)

ماهیت سیاست گذاری خارجی  ............................................................    ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها )  ....................................................   دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل   .......................................    دکتر آقایی )

 

زبان تخصصی (ضریب 1)

 -Oxford politics

زبان تخصصی علوم سیاسی (جلد 1 و 2)  - هرمز داور پناه  - انتشارات سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق وعلوم سیاسی - هرمز داور پناه- انتشارات نسل نیکان

International Relation Dictionary - Plano -

 

 

ظرفیت های پذیرش دانشجو برای  سال تحصیلی 90:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- دامشگاه آزاد سال 88

 

20812 - علوم سياسي  - گرایش علوم سیاسی  ( دانشگاه آزاد اسلامی )

  پذیرش در کلیه واحد ها 18 نفر می باشد

زن و مرد

 آشتیان

 

زن و مرد

علوم تحقیقات اهواز

 

زن و مرد

بافت

 

زن و مرد

تهران علوم تحقیقات

 

زن و مرد

تهران مرکز

 

زن و مرد

چالوس

 

زن و مرد

زنجان

 

زن و مرد

خرم آباد

 

زن و مرد

شهرضا
 

زن و مرد

شیراز
 

زن و مرد

قم
 

زن و مرد

کرج
 

زن و مرد

مشهد

 


استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است.